ROZHODCOVIA PRE VÝKON PSOV

IPO + SchH

Benovič Július
Furdekovej 6, 851 03 Bratislava (02/62314171, 0905 138764)
Bihari Ondrej
966 15 Banská Belá 294 (0918 183525)
Bočkai Miloš
Osadná 18, 831 01 Bratislava (0918 635808)
Buday Jozef
Včelárska 16, 971 01 Prievidza (046/5423470)
Čurila Peter
Čingovská 10, 040 12 Košice (0904 314739)
Danek Rudolf
Záhradnícka 37, 010 04 Žilina (0905 358582)
Drlička Štefan
Partizánska 68, 921 01 Piešťany (0903 817763)
Fabian Anton
Pod Táborom 11, 080 01 Prešov (0903 852415)
Grác Štefan
Horný koniec 135, 951 05 Veľký Cetín (0905 497459)
Ing. Hamerlík Štefan
Školská 6, 906 32 Jablonica (034/6583226, 0904 165079)
Holdoš Ján
Za Kláštorom 6, 034 01 Ružomberok
Honíšková Jana
Osiková 7, 010 01 Žilina (0907 830235)
Horváth Marcel
053 22 Jamník 196 (0907 182291, 0908 497634)
Hübsch Vojtech
946 32 Imeľ 821 (0908 415920)
MVDR. Jaký Ľubomír
Svätoplukova 50, 903 01 Senec (02/45923033, 0908 737870)
Kačník Ján
D.Makovického 73/4, 034 01 Ružomberok (044/4328203, 0904 985740)
Kadlecaj Milan
Mierová 32, 900 44 Tomašov (02/45958315, 0905 341415)
MVDr. Kalináč Peter
Gerlachovská 11, 040 01 Košice (055/6321828, 0905 528645)
Klačman Milan
Hlohovská 67/76, 920 41 Leopoldov (0903 115 286)
Klíma Jozef
972 15 Kľačno 326 (046/5445119, 0903 102686)
Kozárek Martin
Mierová 856, 908 72 Závod (0918 529864)
Ing. Krivošík Ľuboš
Novomestská 43/41, 926 00 Sereď (031/7894232, 0902 659302)
Kucková Jana
976 33 Oravce 10 (0903 525984)
Mgr. Lengvarský Igor
Tehelná 276, 093 03 Vranov nad Topľou (057/4464781, 0905 249334)
Lengvarský Peter
Na Hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou (0907 680228)
Majtas Dušan
Pri Hrádzi 9, 821 06 Bratislava (02/45522441,0907 716290)
MVDr. Marton Pavol
Rožkovany 267, 082 71 Lipany nad Torysou (0905 604281)
Mazúr Peter
Dlhá 32/320, 935 37 Dolný Pial (0907 225758)
Olearčin Jozef
Moyzesova 17, 058 01 Poprad (0905 544645)
Orvan Branislav
A. Bernoláka 45/39, 010 01 Žilina (0902 850002, 0907 846198)
Petruš Peter
Višňová 26, 083 01 Sabinov (051/4524353, 0905 417393)
Ing. Ráček Marián
Horša 53, 934 01 Levice (0903 219471)
Reiter Michal
Hrnčiarska 8, 971 01 Prievidza (046/5421258)
Ružička Viliam
Súhrada 454, 913 04 Chocholná-Velčice (032/6484038, 0903 453389)
MVDr. Salai Vladimír
906 38 Rohožník 347 (0905 521887)
Sobolič Milan
Chorvátska 36, 900 25 Chorvátsky Grob (02/45996172, 0903 323514)
Sudimák Ján
Pod Šibeňou horou 45, 085 01 Bardejov (054/4746803, 0905 489062)
Szabó Štefan
Jovická 28, 048 01 Rožňava (058/7343702,0905 967207)
Šaliga Ján
J.Kráľa 110, 949 01 Nitra (0907 295245)
Štrba Miroslav
Štúrova 13/7, 968 01 Nová Baňa (045/6856244)
MVDr. Tatarko Zoltán
Stavebná 1, 974 01 Banská Bystrica (0918 347168)
Tóth Ján
Levická 50, 949 01 Nitra (0903 795693)
Ufrla Jozef
Rúbanisko III/1, 984 01 Lučenec (047/4325332, 0911 806600)

NÁRODNÝ SKÚŠOBNÝ PORIADOK

Adamčiaková Andrea
Železničná 955, 034 95 Likavka (044/4331792, 0903 818375, 0905 511257)
Benovič Július
Furdekovej 6, 851 03 Bratislava (02/62314171, 0905 138764)
Bihari Ondrej
966 15 Banská Belá 294 (0918 183525)
Blaško Ján
Štefánikova 545, 059 38 Štrba (052/7781370, 0903 995420)
Buday Jozef
Včelárska 16, 971 01 Prievidza (046/5423470)
Čurila Peter
Čingovská 10, 040 12 Košice (0904 314739)
Drlička Štefan
Partizánska 68, 921 01 Piešťany (0903 817763)
Fabian Anton
Pod Táborom 11, 080 01 Prešov (0903 852415)
Gajdoš Jaroslav
I. Textorisovej 3/27, 036 01 Martin (0905 603066)
Grác Štefan
Horný koniec 135, 951 05 Veľký Cetín (0905 497459)
Hamerlík Štefan
Ing., Školská 6, 906 32 Jablonica (034/6583226, 0904 165079)
Holdoš Ján
Za Kláštorom 6, 034 01 Ružomberok
Horváth Marcel
053 22 Jamník 196 (0907 182291, 0908 497634)
Hübsch Vojtech
946 52 Imeľ 821 (0908 415920)
MVDr. Jaký Ľubomír
Svätoplukova 50, 903 01 Senec (02/45923033, 0908 737870)
Jančiček Jaroslav
Holubyho 22, 920 03 Šulekovo (0902 219415)
Kačník Ján
ä D.Makovického 73/4, 034 01 Ružomberok (044/4328203, 0904 985740)
Kadlecaj Milan
Mierová 32, 900 44 Tomášov (02/45958315, 0905 341415)
MVDr. Kalináč Peter
Gerlachovská 11, 040 01 Košice (055/6321828, 0905 528645)
Klačman Milan
Hlohovská 67/76, 920 41 Leopoldov (0903 115286)
Klíma Jozef
972 15 Kľačno 326 (046/5445119, 0903 102686)
Kostovaľová Judita
Štefánikova 28 B2/A, 071 01 Michalovce (056/6425633, 0908 972916)
MUDr. Kormoš Vladimír
Ústie nad priehradou 107, 028 01 Trstená (043/5322024, 0905 522417)
Kozárek Martin
Mierová 856, 908 72 Závod (0918 529864)
Ing. Krivošík Ľuboš
Novomestská 43/41, 926 00 Sereď (031/7894232, 0902 659302)
Mgr. Lengvarský Igor
Tehelná 276, 093 03 Vranov n.Topľou (057/4464781, 0905 249334)
Lengvarský Peter
Na Hrunku 52, 093 01 Vranov n.Topľou (0907 680228)
Majtas Dušan
Pri Hrádzi 9, 821 06 Bratislava (02/45522441,0907 716290)
Malina Igor
Brigádnická 35, 911 01 Trenčín (0904 544234)
Mgr. Marková Silvia
Pravenec 290, 972 16 Prievidza
MVDr. Marton Pavol
Rožkovany 267, 082 71 Lipany nad Torysou (0905 604281)
Mazúr Peter
Dlhá 32/320, 935 37 Dolný Pial (0907 225758)
Mažári Miroslav
Nábrežná 9/30, 036 08 Vrútky (043/4284005, 041/5667221)
Moravanský Jozef
Hlohovská 49/11, 920 41 Leopoldov
Nalevanko Miroslav
Benice 31, 038 42 Príbovce (0907 557651)
Olearčin Jozef
Moyzesova 17, 058 01 Poprad (0905 544645)
Orvan Branislav
A. Bernoláka 45/39, 010 01 Žilina (0907 846198, 0902 850002)
Palec Ivan
Ratnovce 322, 922 31 Sokolovce (0918 154468, 033/7737246
Petruš Peter
Višňová 26, 083 01 Sabinov (051/4524353, 0905 417393)
Prouza Stanislav
Scherera 26, 921 01 Piešťany (033/7627664)
Ing. Ráček Marián
Horša 53, 934 01 Levice (0903 219471)
Reiter Michal
Hrnčiarska 8, 971 01 Prievidza (046/5421258)
Ružička Viliam
Súhrada 454, 913 04 Chocholná-Velčice (032/6484038, 0903 453389)
MVDr. Salai Vladimír
906 38 Rohožník 347 (0905 521887)
Sitarčík Jaroslav
Rúbanisko II/12, 984 03 Lučenec (0911 209714)
Ing. Slačková Jaroslava
Priebežná 489/9, 031 01 Liptovský Mikuláš (044/5533400, 0905 268630)
Mgr. Surový Miroslav
Bernolákova 15, 974 05 Banská Bystrica (0905 644907)
Sudimák Ján
Pod Šibeňou horou 45, 085 01 Bardejov (054/4746803, 0905 489062)
Szabó Štefan
Jovická 28, 048 01 Rožňava (0905 967207)
Šaliga Ján
J.Kráľa 110, 949 01 Nitra (0907 295245)
Dr. Šatník Vasil
Internátna 31, 974 01 Banská Bystrica (048/4413537)
Mgr. Štaudinger Juraj
L.Svobodu 28, 984 01 Lučenec (047/4323986, 0905 265563)
Štrba Miroslav
Štúrova 13/7, 968 01 Nová Baňa (045/6856244)
MVDr. Tatarko Zoltán
Stavebná 1, 974 01 Banská Bystrica (0918 347168)
Bc. Teren Ivan
Tajovského 362/9, 962 63 Pliešovce (045/5562521, 0904 678174)
Tóth Ján
Levická 50, 949 01 Nitra (0903 795693)
Ufrla Jozef
Rúbanisko III/1, 984 01 Lučenec (047/4325332, 0911806600)
Železník Rudolf
Bernolákova 1504, 955 01 Topoľčany (0907 210395)

ROZHODCOVIA PRE OBEDIENCE

Ďurka Marián
Estónska 30, 821 06 Bratislava (0903 923203)
MVDr. Fedorová Viera
044 71 Paňovce 136 (0905 218593)
Ing. Tamáši Pavel
Račianska 17, 831 04 Bratislava (0905 441087)
Ing. Tkáčová Ingrid
Líščie Nivy 2, 821 08 Bratislava (0908 466705)
Mgr. Tóthová Dana
044 71 Paňovce 135 (0911 273052)