Oprávnenie vykonávať RTG na DBK a DLK pre SUCHNO majú nasledovné pracoviská:

MVDr. Róbert Holečka Kpt. Nálepku 1149/13, Trebišov, tel.: 056/6724998, 0905 360602
MVDr. Valent Ledecký chir.klinika UVL, Komenského 73, Košice ledecky@uvm.sk
MVDr. Ivan Karpjak Vet. nemocnica, Bajkalská 28, Prešov, tel.: 051/7715039 veterinarnanem@stonline.sk
MVDr. Juraj Nemček J. Švermu 21, Zvolen, tel.: 0905 267 425
MVDr. Ľubomír Nehaj Veterinárna ambulancia, S.Bíroša 659, 014 01 Bytča, tel.: 041/5640841, 0905 404493
MVDr. Ivan Pašek sv. Cyrila a Metoda 14, Trnava
MVDr. Juraj Frey Vet. ambulancia, Kukučínova 11, Pezinok, tel.: 0905 583380 durif@stonline.sk
MVDr. Vladimír Salai Vet. ambulancia, Rohožník, tel.: 0905 521887 vla333@msn.com
MVDr. Róbert Pánko Vet. ordinácia, Komjatická 65, Nové Zámky, tel.: 0903 431002 pankomvdrr@yahoo.com
MVDr. Ladislav Smatana Vet. prax EJMI, Bojnice, tel.: 0905 478536, 0905 721677 pmlaka@hotmail.com
MVDr. Milan Švihran Vet. poliklinika, Semenárska 36, Bratislava, tel.: 0905 404521 veterinar.svihran@stonline.sk
MVDr. Miloš Skokánek
MVDr. Andrej Pavlačka
P PZ, Mlynská dolina 35, Bratislava (len pre potreby polície), tel.: 0961 051270 andrej.pavlačka@post.sk