BONITAČNÍ KOMISÁRI

Kadlecaj Milan
Mierová 32, 900 44 Tomašov (02/45958315, 0905 341415)
Mgr. Kočajda Ivan
Radvanská 25, 974 01 Banská Bystrica, (048/4104911)
Majsniar Albín
966 02 Vyhne 93 (045/6772386, 0905 259122)
Mlynarčík Milan
ČSA 24/5, 972 51 Handlová (046/5470439, 0907 751121)
Sudimák Ján
Pod Šibeňou horou 45, 085 01 Bardejov (054/4746803, 0905 489062)
Mgr. Štaudinger Juraj
L.Svobodu 28, 984 01 Lučenec (047/4323986)